De Beauceron

De Beauceron, ook wel Bas-rouge of Berger de Beauce genoemd is één van de Franse herder soorten die aan het einde van de 19e eeuw op de grote vlakten rond Parijs in gebruik waren bij de Franse boeren. De beauceron is geen teruggefokt of gecreëerd ras, maar stamt rechtstreeks af van de honden, die destijds door de boeren werden gebruikt voor het hoeden van schapen. De schaapsherder gebruikte zijn beaucerons om de schapen te hoeden op een vlakte zonder omheining. Ook werden de beaucerons gebruikt om het vee bijeen te houden op de markt in Parijs. Daarbij was het hun taak te zorgen dat er geen vee naar een andere groep ging.

De beauceron kenmerkt zich door zijn uithoudingsvermogen, vastberadenheid, oplettendheid, is moedig, snel, flink en krachtig, gespierd, robuust en respectvol, loyaal voor zijn gezin, lief en vriendelijk voor kinderen, erg lomp, argwanend tegenover vreemden en werkt graag voor zijn baas.

De beauceron is wel geschikt als huishond maar heeft veel vrije beweging nodig. Een “simpel blokje om” is dan ook niet voldoende. Tevens wenst de Beauceron een nauwe band tussen baas en hond.

De beauceron is geschikt als werkhond, denk hierbij aan het hoeden van schapen, gehoorzaamheid, behendigheid, maar ook speuren, reddingshond, fietsen of hardlopen. Ook kan je trainen voor het VZH examen (verkeerszekerehond) of de UV-test (uithoudingsproef). Kortom er zijn genoeg aktiviteiten om een goede, gezonde en leuke baas hond relatie op te bouwen.

De opvoeding van een Beauceron dient niet onderschat te worden! Hier gaat veel tijd, energie en doorzettingsvermogen in zitten, zeker in de eerste levensjaren van de de Beauceron. Maar zal uiteindelijk beloont worden in een fantastische vriend voor het leven!

De beauceron komt voor in twee kleurstellingen, black & tan (zwart met een bruine aftekening) en Arlequin. (zwart met wildkleur en een bruine aftekening)

De beauceron heeft aan de binnenkant van de achterpoten een dubbele hubertusklauw. De hubertusklauwen vormen twee van elkaar gescheiden duimen met nagels, dichtbij de voet. Er zijn meerdere theorieën die vertellen waarvoor ze zouden dienen. Een daarvan is dat ze nog uit de vroegere tijd stamden, zo hadden de honden meer houvast bij het klimmen van bergen en/of lopen over de schapen. Destijds hoede de Beauceron enorme grote kuddes schapen van wel 500/600 stuks. Het was overzichtelijker over de schapen te lopen dan er omheen. Bij dubbele klauwen is er bij de Beauceron nooit uit gefokt.

De reuen hebben een schofthoogte van 65-70cm.
De teven hebben een schofthoogte van 61-68cm.

De beauceron kan zo’n 13 tot 14 jaar oud worden.

Voor een volledige beschrijving van het ras en de standaard
verwijs ik u naar de site van de Belgische Beauceron Club